تعبیر خواب خ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول خ


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب خ

خارش itching

خارش

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند او را خارش تن پديد آمد، دليل كه طلب…

خرس Bear

خرس

خرس دشمن قوي پنجه و زورمند است. اگر در خواب ديديد که خرس را کشتيد…

خودکشی Suicide

خودکشی

خودکشی: به خاطر داشته باشید که اغلب انسان‌هایی که در رویای ما دیده می‌شوند نمایانگر…

تعبیر خواب تاتو بدن

خالکوبی

دیدن تاتو یا همان خالکوبی کردن در خواب به نطر نمی‌رسد تعبیر چندان مناسبی داشته…

خواستگاری کردن proposing

خواستگاری

دیدن خواستگاری در خواب تقریبا تعبیری همانند عروسی دارد در مورد خواستگاری رفتن در خواب…

آفتاب sunshine

خورشید

لطفاً به حرف آ و تعبیر آفتاب مراجعه کنید.

خیانت

خیانت

نامزدم به من خیانت کرد! خیانت در خواب اغلب آنقدر محسوس به نظر می‌رسد که…

خامه Cream

خامه

خامه به معني قلم امروز در زبان محاوره فارسي به کار گرفته نمي شود. قلم…

1 2 3 4

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو