تعبیر خواب ح

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول حفهرست تعبیر خواب ح

حسادت

حسادت به معنی آرزو کردن زوال نعمت از کسی است که آن را به دست آورده است. ريشه حسادت، فكر…

حلقه ازدواج marriage--rings
حلقه

به نقل از ستاره؛ حلقه در خواب نشانه وحدت و تمامیت، ذات بنیادین شخص، ارتباط با هستی و حلقه نامزدی…

مورد حمله قرار گرفتن atacked
حمله

تعبیر مورد حمله قرار گرفتن در خواب چیست؟ خواب حمله به معنی حل مشکلات به شکلی مسالمت آمیز است. حمله…

حمام bathroom
حمام

در مورد دیدن خواب حمام تعبیرهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم: حمام  گرمابه…

حاجی haji
حاجی

اگر در خواب ببينيد که خودتان حاجي شده ايد از شر و ترس و بلا ايمني مي يابيد و اگر…

حاجی فیروز Haji_Firuz
حاجی فیروز

ديدن حاجي فيروز در خواب ميمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها از رسيدن…

حاملگی Pregnancy
حامله

ديدن زن حامله در خواب رو به روئي با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببينيد که همسرتان…

sleeping
حب

حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اگر در خواب ببينيد بيمار هستيد و براي درمان خويش حب مي…

1 2

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو