تعبیر خواب ج

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ج


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب ج

جوانسازی پوست در خانه
جوش صورت

جوش صورت در خواب نشان دهنده نقصی در شخصیت فرد، نگرانی شما درباره ظاهرتان از دید دیگران و یا حس…

جواهرات jewelry
جواهرات

معنای جواهر در خواب: تفسیر خواب: همانطور که می‌دانید جواهرات به خاطر قیمت بالا، ارزش زیبایی شناسی آن و حالت…

جاجیم jajim
جاجیم

جاجيم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکيت است نسبت به چيزهاي کم ارزش که در اطراف…

جاده road
جاده

جاده در خواب هاي ما زندگي و سرنوشت هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار مي روند که مي…

جادو magic
جادو

چنان چه در خواب جادو و جادوگر ببينيد با توجه به باور و ناباوري خودتان مي توانيد تعبير آن را…

جارختی hanger
جارختی

جارختي يا جا لباسي و يا چوب لباسي وسيله اي است آشنا که در همه خانه ها هست و ما…

جارو Broom
جارو

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج…

جاز jazz
جاز

شنيدن صداي جاز چه ريتميک باشد و از شنيدن آن خوشمان بيايد و چه مصدع و ناخوشايند باشد لاف و…

1 2 3 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو