تعبیر خواب ج

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول جفهرست تعبیر خواب ج

جن
جن

دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست…

جوانسازی پوست در خانه
جوش صورت

جوش صورت در خواب نشان دهنده نقصی در شخصیت فرد، نگرانی شما درباره ظاهرتان از دید دیگران و یا حس…

جواهرات jewelry
جواهرات

معنای جواهر در خواب: تفسیر خواب: همانطور که می‌دانید جواهرات به خاطر قیمت بالا، ارزش زیبایی شناسی آن و حالت…

جاجیم jajim
جاجیم

جاجيم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکيت است نسبت به چيزهاي کم ارزش که در اطراف…

جاده road
جاده

جاده در خواب هاي ما زندگي و سرنوشت هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار مي روند که مي…

جادو magic
جادو

چنان چه در خواب جادو و جادوگر ببينيد با توجه به باور و ناباوري خودتان مي توانيد تعبير آن را…

جارختی hanger
جارختی

جارختي يا جا لباسي و يا چوب لباسي وسيله اي است آشنا که در همه خانه ها هست و ما…

جارو Broom
جارو

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج…

1 2 3 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو