مجله آلامتو

تعبیر خواب کنجد

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن کنجد در خواب چیست؟

تعبیر کنجد
دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت است. یعنی چیزی بیش از رزق و روزی همیشگی است.
اگر در خواب ببینید نانی می خورید که بر آن کنجد پاشیده اند یا آن را با کنجد پخته اند چیزی بیشتر از حقوق و در آمد مستمر نصیب شما می شود.
اگر در خواب ببینید که از کنجد روغن می گیرید لب و لباب و بهره مالی نصیب شما می شود. این مالی است که تحصیل آن به زحمت ممکن است ولی چون به دست آوردید هیچ نوع زحمت و رنجی پدید نمی آورد.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید