مجله آلامتو

تعبیر خواب عقرب

(17 رای, امتیاز میانگین: 3٫24 از 5)

تعبیر دیدن عقرب در خواب چیست؟

عقرب زرد

تعبیر عقرب از نظر محمدبن سیرین گوید:

دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود.
اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه بر دشمنی ظفر یابد.

تعبیر خواب عقرب از ابراهیم كرمانی

اگر دید كژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل كه بد مردم را بگوید.
اگر دید كژدمی به خرمی خورد، دلیل كه دشمن با او فساد كند.

عقرب سیاه

تعبیر حضرت امام جعفر صادق (ع) از دیدن عقرب در خواب:

دیدن كژدم در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
دوم: حسود.
سوم: سخن چین.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن کژدم دشمن مکاره بود
دیدن کژدم دشمن بود

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستان ریاكار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند كرد

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

7 دیدگاه

 1. ستاره در

  سلام دیشب خواب دیدم تووشلوارمدتو خونمون عقرب خاکستری مانند بود سیاه نبود ی خورده رنگش روشن بود و بدون اینکه بترسم خیلی ریلکس و اروم فسارس دادم که بمیره از سلوارم در اوردم دیدم مرده و دست و پاشم کنده شده بزرگ هم بود ممنون میسم تعبیرسو بهم بگین

 2. سلام من خواب دیدم توی یه محیطی بودیم که سرامیک بود و تمیز با دوستم بعد من خم شدم یه چیزی بردارم از زمین انگار محیط عوض شد و اون چیز شد یه سنگ که وقتی برش داشتم چنتا عقرب زرد رنگ زیرش بود و‌ یکیشم رفت توی لباسم روی دستم تا اومدم پرتش کنم انگشتمو نیش زد و بعدم داد زدم زهرش داره میاد بالا سمت کتفم که از خواب پریدم دست چپم بود که خیلیم درد میکرد وقتی بیدار شدم

 3. مادرم خواب دیده که من در خانه پدری ام بودم و جیغ میزدم عقرب زیر قالی استو گریه میکردم مادرم به پدرم که الان در قید حیات نیست میگوید من نمیتونم عقربو.بکشم تو بکشش پدرم عقرب را میکشد و مادرم جهت قالی ها راعوض میکند اما من همچنان گریه میکرده ام

 4. سلام، من تو خواب دیدم یه جایی بیرون از خونه هستم و چند نفر دیگه هم هستن که یادم نمیاد میشناختمشون یا نه، بعد یه عقرب تقریبا بزرگ و قهوه ای روشن رنگ از رو زمین امد روی پا هام و همینجور داشت میومد بالا که من سریع بادستم زدمش که بیفته، اول یکم به دستم چسبید ولی وقتی دستم رو تکون دادم افتاد.
  به تعبیر خواب ها مراجعه کردم ولی چیزی در مورد بالا امدن عقرب قهوه ای رنگ که از شلوار بالا بیاد، پیدا نکردم.
  ممنون میشم یه جوابی بهم بدین.

 5. با سلام من خواب دیدم از یه اتاق حصیری رد شدم به علت کوتاه بودن سقف به صورت سینه خیز داشتم رد میشدم که دیدم عقرب داخل موهای سرمه وقتی سرمو دست کشیدم چسپید به انگشت سبابه دست راست میخواست نیش،بزنه که من به یه انبر دست نوک نیشو قطع کردم که ناگهان بیدار شدم مراجعه کردم تعبیر خواب ولی همش از نیش زدن حرف زده با تشکر از همکار شما

 6. فاطمه در

  سلام. من دوباره تاحالا بعداز نماز صبح خواب دیدم تو خونم عقرب بود. دفعه اول به عقرب بزرگ بود دفعه دوم که خواب دیدم هی عقرب میومد میکشتیم ولی از زیر فرش عقرب درمیومد. همشونم سیاه بودن

 7. خواب دیدم درمنزل جدید اجاره ای خانمم درحال مرتب کردن خانه بودمن هم کمک میکردم چیزی بلند کردبه دست من داد زیرآن چیز عقربی سیاه بودکه خانمم نفهمیدخواست آنرا بادست بیندازد که داد زدم دست نزن عقرب.حتی دست خانمم بدن عقرب رالمس کرد ولی نیش نزد عقرب رتبه دیوارکوفتم وکشته شد.تعبیر خواب من چیه لطفا

نظر خود را بیان کنید