مجله آلامتو

تعبیر خواب خرک

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن خرک در خواب چیست؟

تعبیر خرک
خرک چوبی است به شکل چهار پایه که از پهلو ذوزنقه می نماید.
اگر خرک نجاری در خواب ببینید تکیه گاه است و کسی است که شما می توانید بر او متکی و امیدوار باشید و در سختی ها مشکلات یاری و یاوری از شما دریغ نمی کند و دستتان را می گیرد.
اگر خرک ورزشی در خواب دیدید نشانی از مانع است.
اگر از خرک بپرید از مانع می گذرید ولی اگر پای خرک ایستاده بودید مانع همچنان باقی می ماند.
شکستن خرک چیرگی و پیروزی بر مشکل نیست بل که تبدیل مشکل است به مشکلات کوچکتر و متعدد.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید