مجله آلامتو

تعبیر خواب شکنبه

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن شکنبه در خواب چیست؟

تعبیر شکنبه
شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است که در جهت تامین معاش خویش تحصیل می کنیم.
اگر شکنبه محتوی سرگین و کثافت باشد مالی است حرام و اگر بد رنگ و متعفن باشد گرفتاری و زحمت است در جهت همان مالی که به دست می آورید.
شکنبه حیوانات حرام گوشت غم و اندوه است اما گویای زیان مالی نیست.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید