مجله آلامتو

تعبیر خواب جلگه

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن جلگه در خواب چیست؟

دشت جلگه plain

جلگه یا دشت ؛ مشاهده دشت در خواب مجموع حوادثي را شامل مي شود که پيش مي آيد و بستگي دارد به اين که دشت را چگونه ببينيم و چه چيزهائي در آن وجود داشته باشد…

اگر در خواب دشت اي سبز و خرم پيش روي خود ببينيم بسيار خوب است چون خواب ما مي گويد که آينده نيک است و نعمت و شادي فراوان تامين مي گردد. اگر درختان در آن دشت بارور باشند بهتر است ولي چنانچه دشت خشک و بي درخت و فاقد سبزي و گل و رياحين باشد آينده اي سخت و دشوار را خبر مي دهد. پيدا شدن يک تپه يا يک کوه سر راهتان روبه رو شدن با حوادث نا خواسته مي باشد و مشکلات کوچک يا بزرگ. اگر در آن دشت راه مي رويد خواب شما مي گويد که به سفر خواهيد رفت. اگر بر اسبي سوار باشيد در آن سفر تنها نخواهيد بود و احتمالا همسر يا فرزندتان با شما خواهد بود زيرا اسب نزديک ترين حيوان به انسان است و چنانچه اسب داشته باشيد اما سوار نباشيد سفر هست اما به تنهائي. اگر شتر داشته باشيد به سفر زيارتي مي رويد.

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید