مجله آلامتو

تعبیر خواب عنقا

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن عنقا در خواب چیست؟

تعبیر عنقا
عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور زبان فارسی است.
تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است که در حرف –س– آمده است و بیشتر نشان بلند پروازی و بلندی طبع و والائی است.
چنانچه عنقا در خواب ببینید که در خانه شماست یا بر بام شما نشسته بسیار نیکو است و خواب شما می گوید شان و رفعت مقام می یابید و شاخص می شوید.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید