مجله آلامتو

تعبیر خواب میخ

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن میخ در خواب چیست؟

تعبیر خواب میخ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی میخ از فلز مس یا فلز برنج می‌باشد، تعبیرش بد است.

اگر ببینی میخ آهنی داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که به خاطر او بزرگی و عظمت به دست می‌آوری .

اگر ببینی جنس میخ از استخوان می‌باشد، تعبیرش قوت و نیرو است.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی میخ به دیوار زده‌ای، یـعـنـی در آنجا مانع برادر تو شده و او را بازدارند، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی میخ را به دیوار یا ستونی زده‌ای، یـعـنـی با شخصی منافق و دورو دوستی می‌کنی (تعبیرهای مختلف).

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی میخ را به زمین زده‌ای، یـعـنـی از طریق کسب و کار خودت ثروتمند می‌شوی.

تعبیر میخی که در چیزی فرو رفته است، شرف و بزرگی در دنیا و آخرت می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی میخ را به ریسمان بسته‌ای، یـعـنـی برادرت به مردی می‌پیوندد.

امام صادق(ع) می‌فرمایند: تعبیرهای میخ عبارتند از: 1– برادر 2– فرزند 3– دوست 4– ازدواج با زن.

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید