مجله آلامتو

تعبیر خواب ریمل

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن ریمل در خواب چیست؟

تعبیر ریمل
ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد.
اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست.
اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است.
نوشته اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است.
برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید