مجله آلامتو

تعبیر خواب دستکش

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن دستکش در خواب چیست؟

تعبیر دستکش
دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری گریخته ایم ولی در واقع ذمه ما مسئول باقی می ماند و ضمیر ناخودآگاه ما از آن متالم می گردد.
چون دست و دستکش مطرح است بیشتر چیزهایی که می توانیم بدهیم یا بنویسیم و کوتاهی می کنیم به شکل دستکش ظاهر می گردد.
اگر در خواب ببینیم دستکش داریم خواب ما می گوید کار خیری بوده که انجام نداده ایم یا موردی برای انجام یک نیکی ساده و کوچک پیش می آید که می توانیم صورت عمل به آن ببخشیم.
اگر دستکش را نپوشیده باشید خویشتن را مسئول نمی دانید و ارتباطی بین خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر می کنید اصلا به شما مربوط نیست ولی اگر پوشیده باشید احساس مسئولیت می کنید.
اگر دستکش سوراخ باشد خطائی است که مرتکب شده اید یا می شوید.
اهمیت موضوع نیز از رنگ دستکش معلوم می شود. هرچه تیره تر باشد مهم تر است و هرچه روشن تر باشد کم اهمیت تر.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید