مجله آلامتو

تعبیر خواب اسهال

(10 رای, امتیاز میانگین: 3٫70 از 5)

تعبیر دیدن اسهال در خواب چیست؟

استهال Diarrhea

تعبیر اسهال در خواب با دیدن مدفوع در خواب متفاوت است و بهتر است بعد از اطمینان از خواب خود به دنبال تعبیر خواب درست باشید:

تعبیر دیدن اسهال در خواب

تعبیر خواب اسهال به روایت امام صادق (ع): دیدن اسهال به خواب، چون به جایگاه خود بود، بر چهار وجه بود.
  1. مال حرام
  2. گشایش
  3. نفقه کردن مال بر عیال
  4. زوال غم

تعبیر اسهال داشتن در خواب

هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‌اید، نشانه‌ی غم و اندوه است.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده، به معنای آن است که در اثر بی‌دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می‌شود.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما اسهال دارید: یک هدیه پر ارزش دریافت می‌کنید.

تعبیر خواب اسهال دیگران

کتاب سرزمین رویاها:

  • بچه‌ها اسهال دارند: به یک مهمانی بزرگ دعوت خواهید شد.
  • تمام فامیل همگی اسهال دارند: مشکلات بی خطر
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید