مجله آلامتو

تعبیر خواب زنبور

(8 رای, امتیاز میانگین: 3٫00 از 5)

تعبیر دیدن زنبور در خواب چیست؟

تعبیر خواب زنبور bees

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کندو

محمدبن سیرین گوید: زنبور در خواب ، مردی سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران .بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زنبور درخواب ، بر شش وجه است.

 • اول: غوغا.
 • دوم: مردم دون.
 • سوم: لشگر.
 • چهارم: ملخ.
 • پنجم: دشمن.
 • ششم: فرزندان.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

۱ دیدگاه

 1. ونيتا در

  سلام
  من ديشب با يك اقايي اشنا شدم با ماشين دوستشون بودن ظاهر لاكچري داشت از نظر وضع لباس و بهش ميخورد ثروتمند باشه ولي گفت من ماشين ندارم و كارمند هستم خانوادم مركز شهر زندگي ميكنن
  ظاهري بسيار امروزي ولي اهل مشروب نيست نماز ميخونه و عارفه
  شب خواب ديدم سرمو كامل تراشيدم و وقتي توي ايينه نگاه ميكنم ابتداي دو ابروم دو تا زنبور زرد بزرگ با موهاي ابروم مي بينم ك چون از حشرات ميترسم خيلي حس بدي داشتم و كسي جز خودم اون دو زنبور رو نمي ديد
  همينطور ك به ايينه نگاه ميكردم ي زنبور طوسي روشن با سرعت اومد خودشو زد ب لب من و بهد ي حالتي ك فصد نيش زدن داشته باشه به سمت پاهاي من ميرفت و خانمي سعي داشت كمكم كنه و اين زنبورو بكشه
  ممنون ميشم تعبيرشو برام بگين

نظر خود را بیان کنید