مجله آلامتو

تعبیر خواب کیسه

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن کیسه در خواب چیست؟

تعبیر کیسه
کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشد که تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می کند.
معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز کیسه پول متداول نیست.
اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید راز شما فاش می شود.
اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نیک خود را به زحمت حفظ می کنید.
کیسه سوراخ بیماری است از ضرر و زیان نیز خبر می دهد.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید