مجله آلامتو

تعبیر خواب خشت

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن خشت در خواب چیست؟

تعبیر خشت
خشت در خواب گویای مال بی بنیادی است که چه آسان به دست آمده باشد و چه دشوار زود از بین می رود.
خشت در خواب های ما اسقاط تکلیف است بدون تعهد و التزام.
چنان چه در خواب دیدید کسی خشت می زند و آن خشت ها به شما تعلق دارد و به دستور شما زده می شود به دست شما می رسد آن پول یا مال مثل همان خشت است و بی دوام هستند. به دوام و بقای آن نمی توانید امیدوار باشید.
اگر در خواب ببینید دیوار یا بنایی از خشت را خراب می کنید و می تراشید مال خود را در راه بیهوده خرج می کنید.
برخی از معبران نوشته اند اگر ببینید بنایی از خشت را خراب می کیند جایی را می سازید و ساختمان می کنید.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید