معنی اسم پانته‌آ

معنی پانته‌آ

پانته‌آ :    (اَعلام) 1- زن زيبايي از اهالي شوش كه زيباترين زن آسيا به شمار مي‌رفت؛ 2- از اسامي باستاني.

اسم دختر


اسم پسر