اسم دختر ترکی

معنی مارال

مارال :    1- (تركي) مرال، گوزن، آهو؛ 2- (به مجاز) زيبا و خوش اندام.

معنی لاچین

لاچین :    (تركي) شاهين شكاري، شاهين سفيد، باز شكاري.

معنی ساحل

ساحل :    (تركي) داراي موهاي بلند و پرپشت، گيسو بلند.

معنی ساچلی

ساچلی :    (تركي) داراي موهاي بلند و پرپشت، گيسو بلند.

معنی تَرلان

تَرلان :    1- (در تركي) مرغي از جنس باز شكاري را گويند؛ 2- (در كردي) 1) به معني زيبا؛ 2) نام نوعي اسب است.

معنی پارلا

پارلا :    ( تركي ) به معني درخشنده و نوراني.

اسم دختر


اسم پسر