اسم ترکی پسرانهاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم ترکی پسرانه

امیراصلان

اميراصلان : (عربي ـ تركي) پادشاه چون شير، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شير.

امیرارسلان

اميرارسلان : (عربي ـ تركي) 1- (به مجاز) امير و پادشاه شجاع و دلير؛ 2- (اَعلام) امير ارسلان رومي پسر…

الیار

اليار : (تركي ـ فارسي) يار و ياور ايل، دوست و رفيق ايل، يار شهر و ولايت، ياور خويشان.

اِلشن

اِلشن : (تركي) شادي ايل، حاكم، رهبر، حكمران يك منطقه.

اُکتای

اُكتاي :  (تركي) 1- (اَعلام) نام پسر چنگيز؛ 2- (در تركمني) نامدار، مشهور، بزرگ زاده، بزرگ منش.

اَفشار

اَفشار : (تركي) 1- معاون و شريك؛ 2- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه شور (آوازِ افشاري)؛ 3- (اَعلام) 1)…

اَصلان

اَصلان : (تركي) (= اسلان) شير، شير بيشه.

ارسلان

اَرسلان : (تركی) 1- شیر، شیر درنده، اسد؛ 2- از نامهای خاص ترکی؛ 3- (به مجاز) مرد شجاع و دلیر.