مجله آلامتو

اسم عربیاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم عربی

مهدی

معنی اسم مهدی: در لغت به فتح ميم به معناي هدايت كرده شده ، جمع آن« مهديون » است  مهدي…

مُهاجر

مُهاجر : (عربي) 1- آن كه براي اقامت دائم از وطن خود به جاي ديگري سفر مي‌كند؛ 2- هر يك…

موعود

موعود : (عربي) وعده داده شده يا از پيش تعيين شده.

موحد

موحد : (عربي) آن كه به يگانگي خداوند ايمان دارد، يكتا پرست.

مُنيب

مُنيب : (عربي) (درقديم) بازگشت كننده به سوي حق.

مُنعم

مُنعم : (عربي) 1- (در قديم) داراي مال و نعمت بسيار، ثروتمند، توانگر؛ 2- آن كه به ديگران احسان مي…

منصور

منصور : (عربي) 1- (در قديم ) ياري داده شده، پيروز شده، پيروز و موفق؛ 2- (درحالت قيدي) به صورت…

مُنتَظِر

مُنتَظِر : (عربي) 1- آن كه در حال صبر كردن براي آمدن كسي يا انجام يافتن كاري يا روي دادنِ…

1 2 3 4 5 36