اسم عربی پسرانهاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم عربی پسرانه

ميثم

ميثم : (عربي) 1- پاي و سپل شتر كه محكم به زمين كوبيده شود؛ 2- (اَعلام) ميثم ابن يحيي تمار…

مُهنّد

مُهنّد : (عربي) (در قدیم) ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر هندی.

مهدي‌رضا

مهدي‌رضا : (عربي) از نام‌هاي مركب، ( مهدي و رضا.

مَهديار

مَهديار : (عربي ـ فارسي) (مَهد = (به مجاز) سرزمين، كشور، ميهن + يار (پسوند محافظ و مسئول))، محافظ و…

مهدی

معنی اسم مهدی: در لغت به فتح ميم به معناي هدايت كرده شده ، جمع آن« مهديون » است  مهدي…

مُهاجر

مُهاجر : (عربي) 1- آن كه براي اقامت دائم از وطن خود به جاي ديگري سفر مي‌كند؛ 2- هر يك…

موعود

موعود : (عربي) وعده داده شده يا از پيش تعيين شده.

1 2 3 4 29