مجله آلامتو

اسم دخترانه پ

لیست نام های دخترانه با حرف پاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه پ

پانیذ

پانيذ :    (= پانيد)،    پانید.

پانیا

پانیا :    به معني محافظ و نگهدارنده.

پانته‌آ

پانته‌آ :    (اَعلام) 1- زن زيبايي از اهالي شوش كه زيباترين زن آسيا به شمار مي‌رفت؛ 2- از اسامي باستاني.

پارمین

پارمین :    (پار + مين ) 1- تكه يا قطعه‌اي از بلور ؛ 2- (اَعلام) نام زنِ داريوش.

پارمیس

پارمیس :    (اَعلام) نام دختر برديا كه زنِ داريوش (اول) بود.

پارمیدا

پارمیدا :    (اَعلام) نام دختر برديا.

پارلا

پارلا :    ( تركي ) به معني درخشنده و نوراني.

1 6 7 8

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا