مجله آلامتو

اسم دخترانه و

لیست نام های دخترانه با حرف واسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه و

ونوس

ونوس :    (فرانسوی:venus ) 1- (= زهره)،   زهره؛ 2- (در میتولوژی) [اسطوره شناسی] ونوس یونانی یکی از نمادهای دیرینه‌ي…

وَندا

وَندا:    1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستايش كننده، نيايش كننده.

وسیمه

وسیمه :    (عربی) (مؤنثِ وسیم) زنِ زیبا و نیک روی.

وُستا

وُستا:    (اوستايي) 1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در اديان) كتاب مقدس زردشتيان.

وحیده

وحیده :    (عربي) (مؤنث وحيد)، ( وحيد. 1- و2-

وَجیهه

وَجيهه :    (عربي) (مؤنث وجيه) زيبا، خوشگل (زن).

وَجیه

وَجيه :    (عربي) 1- زيبا، خوشگل، وجيهه؛ 2- داراي قدر و منزلت و محبوبيت نزد مردم.

وانیا

وانیا :    (عربي) ملايم، آهسته (نسيم).


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا