مجله آلامتو

اسم دخترانه ه

لیست نام های دخترانه با حرف هاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ه

هِلنا

هِلنا :    1- (= هلن)،   هلن؛ 2- (اَعلام) نام شهری در مرکز ایالت مونتانای آمریکا.

هِلن

هِلن :    (اَعلام) هلن دختر ژوپيتر خداي خدايان يونان يكي از وسوسه‌انگيزترين زنان ميتولوژي [اسطوره شناسي] يونان است كه…

هَرانوش

هَرانوش :    1- دختر آتش؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

هدیه‌زهرا

هديه‌زهرا :    از نام‌هاي مركب، ا هديه و زهرا.

هدیه

هدیه :    (عربي) 1- آنچه به مناسبتي يا به رسم يادگار به نشانه‌ي محبت به كسي داده مي شود،…

هُدی

هُدي :    (عربي) 1- (در قديم) هدايت كردن، هدايت، راهنمايي؛ 2- رسيدن به حق و حقيقت؛ 3- راه راست،…

هجرت

هجرت :    (عربي) 1- از كشور يا زادگاه خود به جاي ديگر رفتن و در آنجا ساكن شدن؛ 2-…

هایده

هایده :    آشكار، نمايان، هويدا.


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا