مجله آلامتو

اسم دخترانه ه

لیست نام های دخترانه با حرف هاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ه

هیدی

هیدی :    (كردي) آرام، آهسته، بردبار.

هِیام

هِيام :    (عربي) دوست داشتن، ويژگي يا حالت كسي كه از فرط عشق و غيرعشق شوريده است و نمي‌داند…

هونیا

هونیا :    (هو = خوب + نيا) 1- داراي نياي خوب، نيكوتبار، نيك نژاد؛ 2- (در پهلوي) (= هونياك)…

هوری

هوری :    (هور = خورشيد + ي (پسوند نسبت)) 1- منسوب به خورشيد؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

هورا

هورا :    1- (در سانسكريت) سورا (هورا) يك قسم شربت است كه در بند چهار آفرينگان گهنبار از آن…

هنگامه

هنگامه :    1- شورش، فتنه، آشوب؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) شگفت انگيز، عالي، فوق العاده؛ 3- (در قديم)…

هَنا

هَنا :    (عربي) شادماني و خوشبختي.


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا