مجله آلامتو

اسم دخترانه ن

لیست نام های دخترانه با حرف ناسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ن

نَیراعظم

نَيراعظم :    (عربي) 1- (به مجاز) خورشيد؛ 2- (به مجاز) زيبا و تابناك.

نیر

نَيّر :    (عربي) 1- روشن، منور؛ 2- (در قديم) ستاره، كوكب.

نیتا

نیتا :    [ني = نه (به صورت شبه جمله) (در قديم) نيست، نبود + تا = لنگه، مثل، مانند]،…

نیایش

نیایش :    1- دعا همراه با تضرع و زاري به درگاه خداوند؛ 2-پرستش و احترام به كسي.

نیاز

نیاز :    1- حالتي كه در آن براي انجام دادن كاري يا برآوردن منظوري، چيزي يا كسي مورد تقاضا،…

نهضت

نهضت :    (عربي) 1- (در سياست) جنبش؛ 2- (در قديم) حركت، عزيمت.

نهایت

نهایت :    (عربي) 1- پايان، انتها؛ 2- آخرين، بالاترين، بيشترين؛ 3- بالاترين حد چيزي.

نهاله

نهاله :    (در قديم) نهال، ( نهال.

1 2 3 4 5 15

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا