مجله آلامتو

اسم دخترانه ن

لیست نام های دخترانه با حرف ناسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ن

نیکناز

نيكناز :    1- داراي عشوه‌گري و زيبايي خوب؛ 2- ويژگي دختري كه زيبا و خوب است؛ 3- افتخار كننده…

نیکدخت

نيكدخت :    (نيك + دخت = دختر)، دختر نيك، دختر خوب، نيكو، صالح و شايسته.

نیکتا

نیکتا :    (نيك + تا = نظير، مانند، لنگه)، نظير نيك، مانند نيك، بسان نيك، ( نيك.

نیکا

نیکا :    1- خوب، خوش، زيبا، ظريف؛ 2- (از اصوات) بسي نيك، چه خوب، خوشا؛ 3- (به صورت شبه…

نیره

نَيّره :    (عربي) روشن، منير، بسيار درخشان.

نیوشا

نيوشا :    1- (در قديم) شنوا، شنونده؛ 2- (به مجاز) يادگيرنده، آموزنده.

نیروانا

نيروانا :    (سنسكريت) آخرين مرحله سلوك در نزد « بودا » كه مرحله‌ي محو شدن جنبه‌ي حيواني وجود و…

1 2 3 4 15

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا