مجله آلامتو

اسم دخترانه م

لیست نام های دخترانه با حرف ماسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه م

میترا

ميترا :    (اوستايي) 1- مهر، خورشيد؛ 2- پيمان؛ 3- (= مهر)،   مهر.

مهین‌دخت

مهين‌دخت :    1- (مِهين + دخت = دختر)، دختر بزرگ و بلند قدر؛ 2-(مَهين+ دخت = دختر)، دختر ماه‌گونه،…

مهین

مهين :    1- بزرگترين (از نظر سال)؛ 2- (در قديم) بزرگتر، بزرگترين (از نظر مقام و رتبه و ارزش).…

مَهِیلا

مَهِیلا :    (عربي) 1- حرکت آهسته، روان؛ 2- از واژه  های قرآنی (در سوره  ی مزمّل).

مَهیسا

مَهيسا :    (مَهي+ سا (پسوند شباهت)) (= مهسا)، ش  مَهسا.

مه‌یاس

مه‌ياس :    (مَه = ماه + یاس)، 1- ماهی که چون گل یاس است؛ 2- یاسی که چون ماه…

مَهوش

مَهوش :    1- (= ماه وش)، ( ماه وش؛ 2- (در قديم) (شاعرانه) مانند ماه؛ 3- (به مجاز) زيبارو.

1 2 3 4 5 28

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا