مجله آلامتو

اسم دخترانه ل

لیست نام های دخترانه با حرف قاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ل

لیلا

ليلا :    (عربی) (مؤنث الیل) 1- درازترین و تارترین شب [صفتی برای زنان به لحاظ گیسوان آنها]؛ 2- سرخوشی…

لیدیا

لیدیا :    (فرانسوی) (= لیدی، لیدیه، لودیه) دولت پیشین در غرب آسیای صغیر، که به وسیله  ی مهاجران یونانی…

لَیانا

لَيانا :    (ليان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به ليان، ب لَيان.1-  ، 2- و 3-

لَیان

لَيان :    1- (در قديم) درخشان، تابان؛ 2- فروغ آینه و تیغ؛ 3- فروغ و روشنایی که در پی…

لیا

ليا :    (عبري) 1- (= ليئه)، خسته؛ 2- (اَعلام) دختر بزرگ «لابان» كه يعقوبِ پيامبر وي را به همسري…

لَنا

لَنا :    (عربي) نصيب و بهره.

لَمیعه

لَمیعه :    (عربي، لَمیَعة) درخشان و روشن.

لمیا

لميا :    (عربي، لمياء) (مؤنث المي)، 1- زن گندمگون لب؛ 2- (اَعلام) نام يكي از زنان محدثه در اسلام.


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا