مجله آلامتو

اسم دخترانه ف

لیست نام های دخترانه با حرف فاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ف

فریماه

فريماه :    (فري= خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + ماه) 1- ماه خجسته و مبارك،…

فریما

فريما :    (= فريبا)،   فريبا.

فریسا

فريسا :    (فري = شگفت انگيز، عجيب + سا (پسوند شباهت))، 1- مانند فري، شبيه به فري؛ 2- (به…

فریده

فريده :    (عربي) (مؤنث فريد)،   فريد.

فریدخت

فريدخت :    (فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + دخت = دختر)، 1- دختر…

فَریدا

فَريدا :    (عربي ـ فارسي) (فريد + ا (پسوند نسبت))، منسوب به فريد،   فريد.

فریبا

فريبا :    1- (به مجاز) بسيار زيبا، دل پسند و خوشايند؛ 2- (در قديم) به معناي فريفته.

فریال

فریال :    (عربي) 1- زیباروی؛ 2- خوش صدا؛ 3- نام پرنده  ای.

1 2 3 4 5 10

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا