مجله آلامتو

اسم دخترانه ف

لیست نام های دخترانه با حرف فاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ف

فیروزه

فيروزه :    (معرب) 1- پيروزه؛ 2- نوعي كاني قيمتي حاوي مس و فسفر، داراي رنگ آبي يا سبز كه…

فهیمه

فهيمه :    (عربي) (مؤنث فهيم)،   فهيم.

فهمیده

فهميده :    (عربي ـ فارسي) (صفت فاعلي از فهميدن)، 1- داراي فهم، دانا؛ 2- (در حالت قيدي) از روي…

فَهامه

فَهامه :    (عربي) (مؤنث فَهام)،   فَهام.

فوژان

فوژان :    فرياد، آه و بانگ بلند.

فوزیه

فوزيه :    (عربي) زن پيروز در هر كار و امري، رستگار و موفق.

فضیله

فضیله :    (عربي) (= فضیلت) 1- برتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2- ارزش و اهمیت، شرف؛ 3-…

فَضیلت

فَضيلت :    (عربي) 1- برتري در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2-ارزش و اهميت؛ 3- (در قديم) (در علم…

1 2 3 10

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا