مجله آلامتو

اسم دخترانه س

لیست نام های دخترانه با حرف ساسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه س

سندرا

سندرا (Sandra): سندرا شکل کوتاه شده‌ی الساندرا است. الساندرا نیز شکلی از نام الکساندر محسوب می‌شود. الکساندر در یونانی به…

سیمینه

سيمينه :    (در قديم) (= سيمين)، ( سيمين.

سیمین‌عِذار

سيمين‌عِذار :    (در قديم) (به مجاز)، داراي چهره‌ي سفيد و زيبا.

سیمین‌زر

سيمين‌زر :    (سيمين= نقره‌اي + زر = طلا)، 1- ساخته شده از نقره و طلا؛ 2- (به مجاز) ارزشمند،…

سیمین‌دخت

سيمين‌دخت :    (سيمين + دخت = دختر)، 1- دختري كه مانند نقره سفيد و درخشان است؛ 2- (به مجاز)…

سیمین‌بَر

سيمين‌بَر :    (در قديم) 1- (به مجاز) سيم اندام، داراي اندامي سفيد؛ 2- (به مجاز) زيبا.

سیمین

سيمين :    (سيم = نقره + ين (پسوند نسبت))، 1- ساخته شده از نقره، نقره‌اي رنگ، سفيد و درخشان؛…

1 2 3 16

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا