مجله آلامتو

اسم دخترانه د

لیست نام های دخترانه با حرف داسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه د

دلبند

دلبند :    1- (به مجاز) عزيز و دوست داشتني؛ 2- (در قديم) معشوق، اسير كننده‌ي دل، جذاب و گيرا.

دلدار

دلدار :    (به مجاز) 1- معشوق و محبوب؛ 2- (در قديم) مهربان، با محبت؛ 3- (در تصوف) حق، خداوند.

دلبر

دلبر :    (به مجاز) داراي زيبايي، جذابيت و توانايي جلب عشق و علاقه‌ي ديگران؛ معشوق.

دل‌افروز

دل‌افروز :    (به مجاز) مايه‌ي شادي و خوشي دل، محبوب و خوشايند؛ (در قديم) شاد و خرم، معشوق؛ (اَعلام)…

دلارام

دلارام :    (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگي خاطر.

دل‌آرا

دل‌آرا :    1- موجب آرامش و شادي ديگران؛ 2- (در قديم) محبوب، معشوق؛ 3- (اَعلام) نام همسر دارا (داریوش…

دُریه

دُریه :    (عربي ـ فارسي) (دُر + ایه (پسوند نسبت))، مانند دُر، درخشان، روشن.

دُرین

دُرين : (عربي ـ فارسي) (دُر + ين (پسوند نسبت)) 1- از دُر، ساخته شده از دُر؛ 2- (به مجاز) گران…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا