مجله آلامتو

اسم دخترانه ت

لیست نام های دخترانه با حرف تاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ت

تِرمه

تِرمه :    نوعي پارچه (قيمتي) از جنس كرك، پشم، يا ابريشم با نقش‌هاي بته جقه، اسليمي، و مانند آنها…

تَرلان

تَرلان :    1- (در تركي) مرغي از جنس باز شكاري را گويند؛ 2- (در كردي) 1) به معني زيبا؛ 2)…

تَرانه

تَرانه :    1- (در موسيقي) شعري متشكل از چند بيت مقفا و هم‌سان از نظر تعداد هجاها و مصراع‌ها كه…

تُحفه

تُحفه :    (عربي) 1- هديه؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) شخص بسيار ارزشمند.

تبسّم

تبسّم :    (عربي) 1- لبخند، خنده‌ي بدون صدا؛ 2- (در قديم) (به مجاز) درخشيدن.

تبرّک

تبرّك :    (عربي) 1- مبارك بودن، مباركي، خجستگي، خوش يمني؛ 1- بركت گرفتن.

تانیا

تانیا :    در گويش خراساني به معني توانستن (؟).

تامیلا

تامیلا :    (عربي) 1- (مصدر باب تفعيل) از روي اميدواري، اميدوارانه؛ 2- در برخي منابع به معني بخشنده.


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا