مجله آلامتو

اسم دخترانه ب

لیست نام های دخترانه با حرف باسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ب

بُلور

بُلور :    (عربي، معرب از يونانيِ beryllos) 1- نوعي ماده‌ي معدني جامد و شفاف مانند شيشه؛ 2- آنچه از…

بِلقیس

بِلقيس : (عربی) (اَعلام) ملكه‌ي شهر سبا كه در روايات نام همسر حضرت سليمان(ع) است. [پيشينه و ريشه‌ي نام بلقيس…

بَصیرت

بَصيرت :    (عربي) 1- بينايي؛ 2- (به مجاز) آگاهي داشتن از امري و جزئيات آن را در نظر داشتن،…

بَصیرا

بَصيرا :    (عربي ـ فارسي) (بصير + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به بصیر؛ 2- منتسب به دانايي؛ 3-…

بُشری (بشرا)

بُشري (بشرا) :    (عربي) 1- بشارت، مژده، مژدگاني؛ 2- از واژه‌هاي قرآني (يونس: 64).

بِشارت

بِشارت :    (عربي) 1- خبر خوش، مژده، مژده دادن، مژده آوردن؛ 2- (در ادبيات عرفاني) بشارت به وصل حبيب…

بَرفین

بَرفين :    (برف + ين (پسوند نسبت))، 1- برفي، از جنس برف؛ 2-سفيد مانند برف؛ 3- (به مجاز) زيبا…

بَدیعه

بَديعه :    (عربي) (مؤنث بديع) ،    بدیع 1- ، 2- ، 3- و 4- .

1 3 4 5 6 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا