مجله آلامتو

اسم دخترانه ب

لیست نام های دخترانه با حرف باسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ب

بهاره

بهاره :    1- مربوط به بهار؛ 2- به عمل آمده در بهار؛ 3- منسوب به بهار. + م بهار.…

بهارک

بهارك :    [بهار+ ك(اَك)/-ak/ (پسوند شباهت)] 1- به معناي مانند بهار، همچون بهار؛ 2- (به مجاز) زيبا با طراوت.

بهاران

بهاران :    1- هنگام بهار، موسم بهار؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت.

بهار

بهار :    1- فصل اول سال؛ 2- (در گياهي) شكوفه درختان خانواده‌ي مركبات؛ 3- گياهي زينتي؛ 4- (به مجاز)…

بِه‌آفرین

بِه‌آفرين :   1- خوب آفريده؛ 2- خوش سيما، خوش منظر؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) خواهر اسفندیار، که ارجاسپ تورانی…

بوستان

بوستان :    1- بُستان، باغ و گلزار؛ 2- (در ادبیات فارسی) بوستان یا سعدی نامه، مثنوی اخلاقی و عرفانی…

بَنفشه

بَنفشه :    (در گياهي) 1- هر يك از گياهانِ كوتاه دولپه‌اي كه در اوايل بهار مي‌رويند؛ 2- (به مجاز)…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا