مجله آلامتو

اسم دخترانه ب

لیست نام های دخترانه با حرف باسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ب

بهناز

معنی اسم بِهناز :    خوش ناز و ادا.

بِهشید

بِهشيد :    تابناك و داراي فروغ و روشنايي.

بهشته

بهشته :    (بهشت + ه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به بهشت؛ 2- (به مجاز) زيبا رو.

بهشت

بهشت :    1- (در ادیان) جایی بسیار سرسبز و خرّم، با نعمت  های فراوان که نیکوکاران پس از رستاخیز…

بِهسا

بِهسا :    (به + سا (پسوند شباهت))، نيك چون خوبان و نيكان.

بهرخ

بهرخ :    خوشگل و نيك منظر.

بِهدخت

بِهدخت :    (به + دخت = دختر)، دختر نيك و خوب.

بهجت

بهجت :    (عربي) شادماني، نشاط.

1 2 3 4 5 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا