مجله آلامتو

اسم پسرانه ک

لیست نام های پسرانه با حرف کاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ک

کیامهر

كيامهر:    (كيا = پادشاه، سلطان، حاكم، فرمانروا + مهر = خورشيد، مهرباني و محبت)، 1- خورشيد شاه؛ 2- پادشاه…

کیارش

كيارش:    (از كي + آرش)، 1- در اوستا «kavi arshan» به معني كي و شهريار دلير؛ 2- (اَعلام) نام…

کیا

كيا :    1- (در قديم) پادشاه، سلطان، حاكم، فرمانروا، والي؛ 2-(به مجاز) سرور و بزرگ؛ 3- (به مجاز) حرمت،…

کوشیار

كوشيار :    (= گوشيار)، [از گوش (نام فرشته) + يار (پسوند مبدل «داد» به معني داده)]، 1- روي هم…

کوشان

كوشان:    (از كوش (كوشيدن) + ان (پسوند صفت فاعلي))، 1- (= کوشا)،   كوشا؛ 2- (اَعلام) نام قوم و سرزميني.

کوشا

كوشا:    [از كوش + ا (پسوند فاعلي و صفت مشبهه)]،آن كه بسيار تلاش و كوشش مي‌كند، ساعي، تلاشگر.

کوروش (کورش)

كوروش(کورش) :   1- به نقل از« یوستی» [از مستشرقین] کوروش از  کلمه  ی «کورو» به معنی خور یا خورشید؛…

کوروس

كوروس :    (= كوروش)، ( كوروش.

1 2 3 4 5 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا