مجله آلامتو

اسم پسرانه و

لیست نام های پسرانه با حرف واسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه و

واقف

واقف :    (عربي) 1- آگاه، با خبر، مطلع؛ 2- (در فقه، در حقوق) آن كه مالش را براي استفاده…

وارث

وارث :    1- (در فقه و حقوق) آن که مال، مِلک یا مقامی را از کسی به ارث می…

وادی

وادی :    (عربي) 1- (به مجاز) سرزمین؛ 2- فضای ذهنی ای که برای چیزی تصور می شود؛ 3- بیابان؛…

واحد

واحد :    (عربي) 1- آن‌كه در نوع خود بي‌نظير و منحصر به فرد است، يگانه، بي‌مثل، يكتا؛ 2- از…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا