مجله آلامتو

اسم پسرانه و

لیست نام های پسرانه با حرف واسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه و

وصال

وصال :    (عربي) 1- رسيدن به فرد مطلوب و هم آغوش شدن با او؛ 2- رسيدن به چيزي و…

وَسیم

وَسیم :    (عربی) (در قدیم) دارای نشان (زیبایی)، زیبا.

وسام

وسام :    (عربي) مدال، نشان افتخار، نشان شايستگي.

وَدود

وَدود :    1- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 2- (در قديم) بسيار مهربان.

وحیدرضا

وحیدرضا :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ( وحيد و رضا.

وحید

وحید :    (عربي) 1- يگانه، يكتا، بي‌نظير؛ 2- (در حالت قيدي) (در قديم) جدا از ديگران، تنها؛ 3- (اَعلام)…

وَجیه‌الله

وَجيه‌الله :    (عربي) ويژگي آن‌كه در نزد خداوند داراي قدر و منزلت و محبوبيت است.

والا

والا :    (= بالا) 1- دارنده‌ي مقام و مرتبه‌ي مهم، به ويژه مقام و مرتبه‌ي دنيايي به صورت عنوان…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا