مجله آلامتو

اسم پسرانه ف

لیست نام های پسرانه با حرف فاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ف

فریمان

فريمان:    (فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + مان/من= انديشه و فكر)؛ 1- داراي…

فریدون

فريدون:    1- به معني «سه ايدون» يا «سه اينچنين»؛ 2- (اَعلام) در داستانهای ملی ایران، پسر آبتين از تبار…

فریدرضا

فريدرضا:    (عربي) از نام‌هاي مركب،   فريد و رضا.

فریدالدین

فريدالدين :    (عربي) 1- يگانه در دين، بي نظير در دين داري و دين‌ورزي؛ 2- (اَعلام) 1) شيخ فريدالدين…

فَرید

فَريد :    (عربي) (در قديم) يگانه، يكتا، بي نظير.

فریبرز

فريبرز :    1- دارنده‌ي فرّ بزرگ، بزرگ فره، شكوه فره؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) پسر كيكاووس و عموی کیخسرو،…

فَرهود

فَرهود:  (عربي) 1- كودك پرگوشت و خوب صورت؛ 2- مرد درشت اندام.

فَریار

فَريار:    (فر = شكوه و جلال + يار (پسوند دارنگي))، فرهور.   فرهور.

1 2 3 4 8

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا