مجله آلامتو

اسم پسرانه ص

لیست نام های پسرانه با حرف صاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ص

صانع

صانع :     (عربي) 1- سازنده، آفريننده؛ 2- (در قديم) صنعت‌گر؛ 3- آفريدگار، خداوند.

صامت

صامت :    (عربي) 1- خاموش، بي صدا، ساكت؛ 2- (در حالت قيدي) در حال سكوت؛ 3- (در قديم) (به…

صالح

صالح :    (عربي) 1- شايسته و درستكار، نيك، خوب، درست؛ 2-(در قديم) داراي اعتقاد و عمل درست ديني؛ 3-…

صارم

صارم :    (عربي) (در قديم) 1- شمشير تيز؛ 2- قطع كننده، بُرنده.

صادق

صادق :    (عربي) 1- آن كه گفتارش مطابق با واقعيت است، راستگو، راست و درست و راستين؛ 2- (اَعلام)…

صاحب

صاحب :    (عربي) 1- دارنده، مالك، دارا؛ 2- (منسوخ) سرور، آقا؛ 3- (در قديم) هم‌نشين و هم‌صحبت، يار؛ 4-…

صابر

صابر :    (عربي) 1- صبور، صبر كننده، شكيبا؛ 2- از نامهاي خداوند؛ 3- (در تصوف) ويژگي آن كه براي…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا