مجله آلامتو

اسم پسرانه ر

لیست نام های پسرانه با حرف راسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ر

رامیار

راميار : (= رميار)، رمه يار، چوپان.

رامی

رامي :    (رام + ي (پسوند نسبت))، منسوب به رام،

رامک

رامك : (رام +ك (تصغير))، مصغر رام،

رامسین

رامسين :  گونه‌ي كهنه رامتين به معني سازنده و نوازنده است. + ن.ک.رامتین.

رامتین

رامتین : (= رامسین، رامین) 1- نوازنده؛ 2- سازنده؛ 3- (اَعلام) نام شخصي كه واضع چنگ بوده. + ن رامين…

رامبد

رامبد :    (رام + بد /-bod/ (پسوند نگهبان و مسئول))، 1- رئيس رامشگران؛ 2- آرامش دهنده.

رامان

رامان :    1- (رام + ان (پسوند نسبت))، منسوب به رام، ( رام 1- ،2- و3- ؛  2- (اَعلام)…

رافع

رافع :    (عربي) 1- داراي ميل و رغبت به چيزي يا كسي، مايل، خواهان؛ 2- (اَعلام) حسن به ابن…

1 3 4 5 6 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا