مجله آلامتو

اسم پسرانه ر

لیست نام های پسرانه با حرف راسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ر

رحیم

رحيم : (عربي) 1- بسيار مهربان، مهرباني؛ 2- (اَعلام) از نام‌ها و صفات خداوند.

رحمدل

رحمدل : (عربي ـ فارسي) (به مجاز) رئوف و دل نازك، دل رحم.

رحمت

رحمت :(عربي) 1- دلسوزي و مهرباني؛ 2- مهرباني و بخشايندگي و عفو مخصوصِ خداوند.

رحمان

رحمان : (عربي) 1- مهربان و بخشاينده (صفت خاص خداوند)؛ 2- از نام‌هاي خداوند؛ 3- (اَعلام) نام سوره‌ي پنجاه و…

ربیع

ربيع : (عربي) 1- فصل اول سا ل، بهار؛ 2- (در گاه شماري) نام دو ماه از سال قمري؛ 3-…

رایکا

رايكا : (گيلكي) (= ريكا) به معني پسر، محبوب و مطلوب.

رامین

رامين : (= رام، رامتين)، (اََعلام) نام عاشق ويسه، [اين كلمه در بعضی منابع مركب از «رام»به معني طرب و…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا