مجله آلامتو

اسم پسرانه ر

لیست نام های پسرانه با حرف راسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ر

رَشید

رَشيد : (عربي) 1- داراي قامت بلند و متناسب، بلند و متناسب؛ 2- شجاع، دلير؛ 3- از نام‌ها و صفات…

رَشاد

رَشاد : (عربي) به راه راست بودن، هدايت يافتن، رستگاري.

رَسول

رَسول : (عربي) 1- پيغمبر [خدا]؛ 2- (در قديم) آن‌كه از طرف كسي براي بردن پيغام فرستاده مي شود، پيك،…

رُستم

رُستم :  1- كشيده بالا، بزرگ تن، قوي اندام؛ 2- (در فارسی باستان، گاتها و دیگر بخش‌های اوستا) دلیر و…

رستگار

رستگار : 1- رها، خلاص؛ 2- نجات يافته.

رَسام

رَسام :  (عربي) (در قديم) رسم كننده، طراح، نقاش.

رسا

رسا : 1- ويژگي صدايي كه به وضوح قابل شنيدن است، موزون و بلند، آنچه به راحتي قابل درك است،…

رزاق

رزاق : (عربی) 1- روزی دهنده؛ 2- از نام  های خداوند.

1 2 3 4 5 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا