مجله آلامتو

اسم پسرانه ج

لیست نام های پسرانه با حرف جاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ج

جیمز

جیمز(James):در فرم انگلیسی ،جیمز نام دو نفر از شاگردان مسیحی  به نام‌های پسر زبدی و پسر حلفا بوده است.  در…

جهاد

جهاد : (عربي) 1- در راه دين جنگيدن؛ 2- پيكار، مبارزه؛ 3- كوشيدن، تلاش.

جوانمرد

جوانمرد :   (به مجاز) داراي خصلت‌هاي نيك و پسنديده مانند بخشندگي، گذشت، دليري و كمك به ديگران.

جوانشیر

جوانشير : 1- شير جوان؛ 2- كنايه از جوان زورمند و دلير.

جوان

جوان : 1- آن كه زمان زيادي از عمرش نگذشته است، كم سن و سال؛ 2- (به مجاز) شاداب و…

جواد

جواد : (عربي)1- بخشنده، با سخاوت؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) لقب امام محمّد ابن علي ابن…

جُنید

 جُنيد : (عربي)1- به معناي سرباز و لشكري؛ 2- (اَعلام) 1) جُنيد بغدادي [قرن 3 هجری] عارف و عالم ديني…

جَمیل

جَميل : (عربي) 1- زيبا؛ 2- (به مجاز) شايسته، بايسته، نيكو، خوب.


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا