مجله آلامتو

اسم پسرانه ب

لیست نام های پسرانه با حرف باسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ب

برومند

برومند : 1- بَرمند، باردار، بارور، صاحب نفع، مثمر؛ 2- قوي، رشيد؛ 3- كامروا، كامياب.

بُرنا

بُرنا : 1- جوان؛ 2- (در قديم) شاب، ظريف، خوب، نيك، دلاور.

بَرمک

بَرمك : 1- صورت دگرگون شده‌ي واژه‌ي سانسکریت پَرَه مَکه (پرمکا) به معنای رئيس، عنوان رئيس روحاني بودايي؛ 2- (اَعلام)…

بَرکت

بَركت : (عربي) 1- فراواني و بسياري و رونق؛ 2- خجستگي، يمن، مبارك بودن؛ 3- نعمت هاي موجود در طبيعت،…

بَرسام

برسام از اسامی اصیل ایرانی است که طرفداران بسیاری دارد. بَرسام : (اَعلام) 1) از نام‌هاي شاهنامه؛ 2) فرزند بيژن…

بَرزین

بَرزين : (پهلوي) 1- بالنده (بالنده مهر) فشرده‌ي آذر برزين مهر؛ 2- (اَعلام) نام يكي از آتشكده‌ي ي بزرگ ايران.

بُرزو

بُرزو : 1- (اوستايي) تنومند، بلند پايه؛ 2- (اَعلام) 1) نام پسر سهراب پسر رستم زال در روايات ملي؛ 2)…

بُرزان

بُرزان : (بُرز = شكوه و جلال، عظمت، داراي قدرت، نيرومند و با شكوه، فراز + ان (پسوند نسبت))، 1-…

1 3 4 5 6 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا