مجله آلامتو

اسم پسرانه ب

لیست نام های پسرانه با حرف باسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ب

بِهرنگ

بِهرنگ :  نكوتر رنگ، رنگِ نيكوتر.

بهرام

بَهرام :  1- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ 2- (در گزارش پهلوی اوستا، varhrān،varhrām،vahrām) به «پیروزگر» برگردانده شده؛ 3-…

بِهراد

انتخاب یک اسم با معنی و آوای زیبا کار سختی است ، بهراد یکی از اسامی پسرانه زیبا است که…

بِهتاش

بِهتاش : (فارسي ـ تركي) [ به = خوب، بهتر، خوبتر، شخص خوب و داراي اخلاق و رفتار نيكو +…

بهبود

بهبود :1- سلامت، تندرستي؛ 2- درست شدن، درستي، اصلاح.

بَهادر

بَهادر : (شکل فارسی و اردوی واژه‌ي ترکی مفعولیِ «بغاتور» یا «باغاتور») 1- (در قديم) دلير، شجاع، قهرمان؛ 2-(اَعلام) نام…

1 2 3 4 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا