مجله آلامتو

آگهی استخدام تامین اجتماعی

صندوق تامین اجتماعی در راستای تکمیل کادر مورد نیاز در دو بخش بیمه‌ای و درمانی درخصوص استخدام پیمانی۵۷۷۷ نفر در این صندوق، عناوین شغلی، تعداد نیروهای مورد نیاز برای هر رشته شغلی و جنسیت را به تفکیک نیروهای موردنیاز در هر استان اعلام کرد

 

صندوق تامین اجتماعی به منظور تکمیل کادر واحدهای تابعه خود ، داوطلبان واجد شرایط را براساس ضوابط استخدامی در قالب قرارداد پیمانی آئین نامه استخدامی صندوق درسراسر کشوراز طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش به شرح ذیل استخدام می نماید.
عناوین شغلی در۲ بخش بیمه و درمان در قالب فایلpdf به شرح ذیل قابل دانلود و مشاهده می باشد:

 

• دانلود عناوین شغلی واحد های بیمه ای
• دانلود عناوین شغلی واحد های درمانی

 

الف- شرایط عمومی :
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
۳- دارا بودن حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۳۵ سال تمام.(درمشاغل خاص حداکثر۴۰سال تمام)
۴- دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.
۵- دارا بودن کارت پایان خدمت زیر پرچم(دوره ضرورت) و یا معافیت دائم برای مردان به هنگام ثبت نام .
۶- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۷- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
۸- استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.
ب- شرایط اختصاصی:
۱- مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز در دوبخش بیمه و درمان صندوق برابر جدول شماره (یک) و( دو) مندرج در این آگهی خواهد بود.
۲- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل نیروهای مورد نیاز به شرح ذیل تعیین می گردد:
۱/۲- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۲ و شرط سنی حداکثر ۲۵ سال تمام
۲/۲- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط معدل و با شرط سنی حداکثر ۳۰ سال.
۳/۲- دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۲ و شرط سنی حداکثر۳۰ سال تمام

۴/۲- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۲ و شرط سنی حداکثر۳۰ سال تمام.
۵/۲- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۲ سال تمام.
۶/۲- دارندگان مدرک تحصیلی دکترای عمومی با حداکثر۴۰ سال تمام.

تبصره ۱- مدت خدمت سربازی، طرح لایحه نیروی انسانی، انجام خدمات قانونی، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه صندوق (باستثناءشرکت هاوموسسات تابعه ) با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تأیید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر شرط سنی مندرج در شرایط فوق ، مشروط به اینکه تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از حداکثر ۳۵ سال و برای رشته های دکترا ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می گردد.
تبصره ۲- فرزندان معززشاهد وفرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر متقاضی استخدام از طریق آزمون استخدامی از شرط معدل و سن مشروط به اینکه تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از حداکثر ۳۵ سال و برای عناوین شغلی پزشک۴۰ سال تمام تجاوزننماید ، معاف می باشند.
۳- معافیت پزشکی داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی، مصاحبه) صرفاً پس از تأیید واحد طب کار مدیریت درمان استان مربوطه مبنی بر توانائی انجام امور در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.
۴- دارا بودن گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد فارغ التحصیلان رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
۵- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کاردرسایرسازمانها ، شرکت های دولتی و
سازمان های وابسته به دولت وموسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است به هنگام انعقاد قرارداد وشروع بکار درصندوق الزامی می باشد.
۶- عدم اشتغال به تحصیل ویا نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت نام الزامی است. بدیهی است انصراف ازتحصیل دانشجویان متقاضی استخدام وتسویه حساب با دانشگاه مربوطه می بایست قبل از تاریخ ثبت نام صورت پذیرد .

۷- داوطلب بومی به کسی اطلاق می شود که محل تولد و یا محل اخذ ۲ مقطع از ۳ مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی و متوسطه) وی در یکی از شهرستانهای استان مورد تقاضا باشد.
تبصره۱ : فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیرستان ) با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شود.
تبصره۲: داوطلبان بومی شهر مورد تقاضا در مقایسه با داوطلبان بومی استانی و داوطلبان بومی استان در مقایسه با داوطلبان غیر بومی درصورت کسب حد نصاب امتیاز لازم درشرایط مساوی از الویت برخوردار خواهند بود.
۸- فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته از امتیاز اولویت مربوطه برخوردار خواهند شد.
ج – توضیحات:
۱- با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضدانقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمی باشد و مفقودالاثرها (فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان ۵ سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح درمرحله مصاحبه به حداکثر شرط سنی مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش خواهد بود ، مشروط به اینکه تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از حداکثر ۳۵ سال و برای رشته های دکترا ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید.
۲- متقاضیان در صورت دارا بودن سابقه خدمت درقالب قرارداد ماده ۲۰ آئین نامه استخدامی بصورت تمام وقت از امتیاز پیش بینی شده در مرحله مصاحبه برخوردار می گردند.
د- مواد عمومی آزمون:
۱- ریاضیات وآمار مقدماتی ۲- معارف اسلامی ۳-زبان و ادبیات فارسی ۴- زبان انگلیسی
۵- شناخت تأمین اجتماعی ۶- اطلاعات عمومی ۷- آشنایی مقدماتی با رایانه.
* اقلیت های مذهبی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیازآن درسایر مواد آزمون توزیع می گردد.
ضمناً از متقاضیان در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و همچنین متقاضیان در عناوین شغلی کارشناس
فن آوری اطلاعات، حقوق، کارشناس تعمیرات و تجهیزات پزشکی و سایر موارد حسب نیاز علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی منطبق با رشته تحصیلی نیز بعمل خواهد آمد. آزمون تخصصی در مقطع و رشته تحصیلی عنوان شغلی مورد تقاضا انجام خواهد شد.

*دانلودجزوه شناخت تامین اجتماعی

* تذکرات:
۱- وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود.
۲- در هرمرحله از مراحل استخدام چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم ودرصورت اشتغال بکار این قبیل متقاضیان طی ابلاغ مربوطه از خدمت در صندوق اخراج
می گردند.
۳- تاریخ و محل برگزاری آزمون و همچنین نحوه دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق سایت رسمی صندوق و با کد رهگیری ثبت نام قابل پیگیری خواهد بود.
* توضیحات:

آندسته از متقاضیانی که در عداد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کتبی به میزان دو برابر ظرفیت مجوزهای صادره در عناوین شغلی مربوطه پذیرفته شده اند می بایست نسبت به ارائه مدارک مشروحه ذیل حسب اعلام اداره کل /مدیریت درمان استان ذیربط در موعد مقرر قبل ازبرگزاری آزمون مصاحبه اقدام نمایند.
*اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه .
*اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی .
*اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (کپی پشت وروی کارت)
*اصل و کپی گواهی انجام خدمت طرح لایحه نیروی انسانی در مورد پیراپزشکان و گواهی انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان .
*اصل وکپی مقاطع تحصیلی در مورد داوطلبان بومی تا سطح دیپلم کامل متوسطه مطابق با شرایط مندرج در بند ۷ آگهی تحت عنوان شرایط اختصاصی .
*اصل گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبان مشمول بند یک قسمت “ج”
*ارائه آخرین حکم حقوقی ویا بازنشستگی جهت داوطلبانی که والدین آنان در عداد کارکنان صندوق میباشند.
*سایر مدارک و مستندات لازم حسب مورد.

 

 

لیست مشاغل و رشته های شغلی مورد نیاز بخش بیمه ای

در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۱

(جدید)

جدول شماره یک

ردیف
رسته شغلی
مدرک تحصیلی
عناوین دروس تخصصی آزمون
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
۱
کارشناس امور بیمه ای
مدیریت (دولتی -بازرگانی – بیمه – مالی -صنعتی) – آمار- حسابداری -علوم اقتصادی (نظری و بازرگانی ) حقوق
مدیریت (دولتی -بازرگانی – مالی -صنعتی- سیستم ها و روشها- سیستم و بهره وری) – آمار اقتصادی و اجتماعی- MBA – اجرائی –توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی – آمار و آمار بیمه(آکچویری) – حقوق (خصوصی وعمومی)
۱–تئوریهای مدیریت ۲-اقتصاد خرد وکلان ۳-حسابداری۱ و۲
۲
کارشناس امور مالی
حسابداری – مدیریت مالی
حسابداری – حسابرسی – مدیریت مالی
۱-حسابداری مالی ۲-حسابرسی ۳- حسابداری ۱و۲ وپیشرفته ۴- حسابداری صنعتی
۳
کارشناس آمار
آمار وآمار کاربردی
آمار
( بیمه(آکچویری) ، اقتصادی و اجتماعی )
۱-آمارکاربردی (روشهای آماری ،رگرسیون ،نمونه گیری ۲-آمارنظری ، احتمال وکاربردآن ، آمارریاضی ۱و۲)
۴
کارشناس امور اداری
مدیریت (دولتی – صنعتی – بازرگانی )
مدیریت (دولتی -بازرگانی – صنعتی- مالی -سیستم ها و روشها –
سیستم و بهره وری ) MBA – اجرائی
۱–تئوریهای مدیریت ۲-رفتار سازمانی ۳-مدیریت منابع انسانی
۵
کارشناس فرابری داده ها
مهندسی کامپیوتر
(نرم افزار -سخت افزار) و فن آوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر
(نرم افزار -سخت افزار) و فن آوری اطلاعات
۱-کامپایلر،زبانهای برنامه سازی ،طراحی الگوریتم ،پایگاه داده ۲-مدارهای الکتریکی ،الکترونیک دیجیتال ،انتقال داده ۳-ساختمان داده ها ،نظریه زبانها و ماشین ها ،مدارهای منطقی ،معماری کامپیوتر،سیستم عامل
۶
متصدی خدمات اداری شامل : متصدی اموردفتری ، ماشین نویس ، بایگان
تجربی / ریاضی فیزیک/ علوم انسانی / حسابداری
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی
۷
متصدی خدمات عمومی شامل:
نامه رسان / نگهبان / سرایدار/ خدمتگزار/راننده
دیپلم کامل متوسطه
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی

 

لیست مشاغل و رشته های شغلی مورد نیاز بخش درمان

در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۱

 

(جدید)

جدول شماره دو

مقطع
ردیف
رسته شغلی
مدرک تحصیلی
عناوین دروس تخصصی آزمون
دکــتـری
۱
پزشک عمومی
پزشک عمومی
۱-داخلی ۲-جراحی ۳-زنان ۴-اطفال
۲
دکتر داروساز
دکترای دارو سازی
۱-فارماکولوژی ۲-اطلاعات داروئی
۳
دکتر علوم آزمایشگاه
دکترای علوم آزمایشگاهی
۱- خون شناسی۲- میکروب شناسی۳- بیوشیمی
۴- انگل شناسی
۴
دندانپزشک
دکترای دندانپزشک
۱- ترمیمی ۲- روت کانال ۳- اندو۴- پریو
۵- پاتولوژی
کارشناسی
۵
کارشناس پرستاری
لیسانس و فوق لیسانس پرستاری
۱-پرستاری داخلی و جراحی ۲-پرستاری کودکان
۳-روان پرستاری ۴-پرستاری بهداشت وجامعه
۵-پرستاری وبهداشت مادران ونوزادان
۶
کارشناس مامائی
لیسانس و فوق لیسانس مامایی
۱-بارداری وزایمان و بیماریهای زنان
۲-جنین شناسی ۳-نوزادان ومراقبتهای مربوطه
۴-بهداشت ،تغذیه مادروکودک وتنظیم خانواده
۵-بیماریهای داخلی وجراحی مربوط به مامائی
۷
کارشناس علوم آزمایشگاه
لیسانس علوم آزمایشگاهی
۱-بیوشیمی وبیوشیمی بالینی ۲-انگل شناسی وقارچ شناسی ۳-باکتری شناسی وویروس شناسی ۴- خون شناسی وانتقال خون ۵-ایمنی شناسی وسرم شناسی
۸
کارشناس رادیولوژی
لیسانس و فوق لیسانس رادیولوژی
۱- تکنیکهای رادیو گرافی۲- آناتومی رادیو گرافیک
۳- فیزیک تشعشع و مواد رادیو اکتیو
۴- رادیو بیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها
۵- فیزیولوژی
۹
کارشناس فیزیوتراپی
لیسانس وفوق لیسانس فیزیوتراپی
۱-آناتومی وکینیزیولوژی ۲-فیزیوتراپی در بیماریها ۳-اصول حرکت درمانی ۳-ارزشیابی و اندازه گیری ۴-الکتروتراپی ۵-ارتزوپروتز
۱۰
کارشناس ادیومتری
لیسانس وفوق لیسانس شنوائی سنجی
۱- آناتومی و فیزیولوژی شنوائی ۲- شنوائی شناسی تشخیصی ۳- شنوائی شناسی توانبخشی
۴- شنوائی شناسی کودکان
۱۱
کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
لیسانس وفوق لیسانس پذیرش و مدارک پزشکی
۱-اصطلاحات پزشکی ۲-کدگذاری ۳-مدارک پزشکی ۴-کلیات پزشکی ۵-اصول بایگانی
۱۲
کارشناس بهداشت محیط
مهندسی بهداشت محیط
۱-آب شامل:شیمی ومیکروبیولوژی آب ،هیدرولیک وتصفیه آب ۲-فاضلاب :شیمی ومیکروبیولوژی ،هیدرولیک وتصفیه فاضلاب ۳-آلودگی هوا وکنترل ۴-مواد زائد وجامد ۵-کلیات بهداشت محیط شامل :بهداشت موادغذائی ،بهداشت مسکن واماکن عمومی ،بهداشت پرتوها ،سروصدا ومبارزه باناقلین
۱۳
کارشناس اپتومتری
لیسانس وفوق لیسانس اپتومتری ( بینایی سنجی)
۱-آنومالی دیددوچشمی ۲-فیزولوژی اپتیک
۳-کلیات اپتومتری ۴-بیماریهای چشمی
۵-عدسی های تماسی ۶-اپتومتری کودکان
۷-عینک طبی
۱۴
کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی
لیسانس مهندسی پزشکی ،الکترونیک وفوق لیسانس مهندسی پزشکی
۱- بیوالکترونیک یک و دو ۲- مدار الکتریکی یک و دو ۳- مقدمه ای بر مهندسی پزشکی ۴- فیزیک پزشکی
۱۵
کارشناس آمار
لیسانس آمار وآمار کاربردی و فوق لیسانس آمار (بیمه(آکچویری) ، اقتصادی و اجتماعی )
۱-آمارکاربردی (روشهای آماری ،رگرسیون ،نمونه گیری ۲-آمارنظری ، احتمال وکاربردآن ، آمارریاضی ۱و۲)
۱۶
کارشناس اموراداری
لیسانس مدیریت (دولتی – صنعتی – بازرگانی ) و فوق لیسانس مدیریت (دولتی -بازرگانی – صنعتی- مالی -سیستم ها و روشها -سیستم و بهره وری ) MBA – اجرائی
۱–تئوریهای مدیریت ۲-رفتار سازمانی
۳-مدیریت منابع انسانی
۱۷
کارشناس امورمالی
لیسانس حسابداری – مدیریت مالی و فوق لیسانس حسابداری – حسابرسی – مدیریت مالی
۱-حسابداری مالی ۲-حسابرسی ۳- حسابداری ۱و۲ و پیشرفته ۴- حسابداری صنعتی
۱۸
کارشناس فرابری داده ها
لیسانس و فوق لیسانس -مهندسی کامپیوتر(نرم افزار -سخت افزار) و فن آوری اطلاعات
۱-زبانهای برنامه سازی ،طراحی الگوریتم ،پایگاه داده ۲-مدارهای الکتریکی ،الکترونیک دیجیتال ۳-ساختمان داده ها ،معماری کامپیوتر ،سیستم عامل ، شبکه
۱۹
کارشناس فنی و مهندسی
مهندسی ساختمان ، عمران و معماری
۱- تحلیل سازه ها ۲- مقاومت مصالح
۳- طراحی سازه های بتونی و فولادی
۴- اقتصاد مهندسی
۵- روشهای اجرایی ساختمان
۲۰
کارشناس تاسیسات
لیسانس مکانیک( حرارتی و برودتی)، الکترونیک و برق و فوق لیسانس برق و الکترونیک
ترمودینامیک – مکانیک سیالات – انتقال حرارت – تهویه مطبوع ۱و۲ – آب رسانی و فاضلاب – تاسیسات الکتریکی – کنترل
۲۱
کارشناس تغذیه
لیسانس وفوق لیسانس علوم تغذیه ، علوم بهداشتی در تغذیه ، تغذیه
تغذیه اساسی _ تغذیه کاربردی – بیوشیمی – فیزیولوژی
کاردانی
۲۲
کاردان علوم آزمایشگاه
فوق دیپلم آزمایشگاه
۱-بیوشیمی وبیوشیمی بالینی ۲-انگل شناسی وقارچ شناسی ۳-باکتری شناسی وویروس شناسی ۴- خون شناسی وانتقال خون ۵-ایمنی شناسی وسرم شناسی
۲۳
کاردان رادیولوژی
فوق دیپلم رادیولوژی
۱- تکنیکهای رادیو گرافی۲- آناتومی رادیو گرافیک ۳- فیزیک تشعشع و مواد رادیو اکتیو ۴- رادیو بیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها ۵- فیزیولوژی
۲۴
متصدی پذیرش و اطلاعات
فوق دیپلم مدارک پزشکی
۱-اصطلاحات پزشکی ۲-کدگذاری ۳-مدارک پزشکی ۴-کلیات پزشکی ۵-اصول بایگانی
۲۵
کاردان بیهوشی
فوق دیپلم هوشبری
۱-اصول وروشهای بیهوشی ۲-اصول مراقبت های ویژه ۳-فارما کولوژی پایه وتخصصی ۴-بیماری شناسی ۵-فیزیولوژی ۶-تشریح
۲۶
کاردان اطاق عمل
فوق دیپلم اطاق عمل
۱-فیزیولوژی ۲-آناتومی ۳-بیوشیمی ۴-بیماریهای داخلی وجراحی ۵-تکنیک واصول کاردراتاق عمل
دیپلم
۲۷
بهیار
دیپلم بهیاری
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی
۲۸
کمک بهیار
دیپلم تجربی و ریاضی
منوط به دارا بودن گواهی دوره کمک بهیاری به هنگام آغازبکار
۲۹
متصدی خدمات داروئی
دیپلم تجربی
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی
۳۰
متصدی خدمات اداری شامل : متصدی اموردفتری ، ماشین نویس ،منشی ، بایگان
دیپلم : تجربی / ریاضی فیزیک/ علوم انسانی / حسابداری
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی
۳۱
متصدی خدمات عمومی شامل:
نامه رسان / نگهبان / سرایدار/ بیماربر/ خدمتگزار/راننده
دیپلم کامل متوسطه
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی

 

.

 

برای ثبت نام : درگاه ورود به سامانه ثبت نام آزمون استخدامی

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید