مجله آلامتو

پارک جنگلی قرق گرگان یکی از مراکز نگهداری گوزن در ایران به شمار می رود.

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

عکس گوزنپارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزن ها

عکس : ابوطالب ندری / خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید